Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2019

2019

  • Her finn du saksframlegg og referat frå møte i samarbeidsutvalet for Bygg- og eigedomsavdelinga (SAMU-B) i 2019.

Møtereferat:

Saksnr. Møte 12.03.19,  kl 12.00 - 15.30, møterom 100
01/19 Prosessen rundt overtaligheit - orientering
02/19 Årshjul HMS
03/19 Periodeplan BHT
04/19 Handlingsplan medarbeiderundersøkinga 2018
05/19 HMS-målsetjinger for BYE i 2019
06/19

Val av AKAN-kontakt

Lenke til AKAN-rettleiar

07/19 Vernerundar 2019 - orientering
08/19 Sjukefråværet - orientering
  Eventuelt
   
Saksnr. Møte 25.03.19,  kl 09.00 - 10.00, møterom BYVE
09/19 Overtaking av ansvaret for reinhaldstenester
   
Saksnr. Møte 11.06.19,  kl 13.00 - 15.00, møterom 100
10/19 Fagbrev byggdrifter - orientering
11/19 Stillingsplan BYE - orientering
12/19 Sjukefråvær - orientering
13/19 Status vernerundar - orientering
14/19 Eventuelt
   
Saksnr. Møte 07.10.19,  kl 12.00 - 14.00, møterom BYVE
15/19 Rapport vernerunder - orientering
16/19 HMS-revisjon
17/19 Sjukefråvær - orientering
18/19 Stillingsplan - orientering
  Eventuelt
   
Saksnr. Møte 19.11.19,  kl 12.00 - 14.00, møterom BYVE
19/19

Stillingsplan BYE

Saksframlegg og hoveddokument

Vedlegg 1 Kompetansekrav til stillinger

Vedlegg 2 Kompetanseoversikt fagområder

20/19 Budsjett 2020 - orientering
21/19 Sjukefråvær - orientering
  Eventuelt