Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tillitsvalde

Her vil du finne oversyn over kven som er tillitsvald.

I høgremenyen finn du og lenke til skjema for å registrere kven som er ATV og HVO ved skolane.

Organisasjon

Namn

epost

Akademikerne Tannhelse

   
Den Norske Tannlegeforening Louise Frostad Liaset louise.frostad.liaset@mrfylke.no
     

Akademikerne Skole

   
Fellestillitsvald Olav S. Myklebust Olav.sandanger.Myklebust@mrfylke.no
 • Naturviterne skole
v/Fellestillitsvald  
 • Norsk Lektorlag
Olav S. Myklebust Olav.sandanger.Myklebust@mrfylke.no
 • Tekna skole
Hans Olav Gjendem Hans.olav.gjendem@mrfylke.no
     
NITO – Møre og Romsdal Oddbjørn Vågnes oddbjorn.vagnes@mrfylke.no 
     

Akademikerne Sentraladministrasjonen

   
Leiar v/Lisbeth Nervik Lisbeth.nervik@mrfylke.no
*koordinator v/lønnsforhandlingar Trygve Grydeland trygve.grydeland@mrfylke.no
 • Naturviterne sadm (NaFo)
Arve Slettvåg Arve.slettvag@mrfylke.no
 • Arkitektenes Fagforbund(AFAG)
Ingvild Gjerdset ingvild.gjerdset@mrfylke.no 
 • Norske samf.øk.forening
Anna-Marie Hatlestad anna-marie.hatlestad@mrfylke.no
 • Samfunnsviterne
Johannes Brekke johannes.brekke@mrfylke.no 
 • Norges Juristforbund
Jesper Wiig Jesper.wiig@mrfylke.no
 • Tekna sadm
Lisbeth Nervik lisbeth.nervik@mrfylke.no
 • Econa
Kim Tornes kim.tornes@mrfylke.no
 • Lederne (lokalt samarb.org)
May Britt Roald may.britt.roald@mrfylke.no
 • Samfunnsviterne
Johannes Brekke johannes.brekke@mrfylke.no 
     
NITO – Møre og Romsdal Oddbjørn Vågnes oddbjorn.vagnes@mrfylke.no 
     

 UNIO

   
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Ole Bjørn Helberg
 Gerd Botn Brattli
Ole.bjorn.helberg@mrfylke.no
 gerd.botn.brattli@mrfylke.no
Norsk Sykepleierforbundet(NSF) Grete Myklebust Gjesdal Grete.Gjesdal@mrfylke.no
Akademikerforbundet Tove Kolberg tove.kolberg@mrfylke.no
Forskerforbundet Arve Nytun arve.nytun@mrfylke.no 
     

 

YS Kommune

   
Skolelederforbundet Jon Hjortdal Jon.Hjortdal@mrfylke.no
Lærernes Yrkesorganisasjon v/Skolelederforbundet  
Bibliotekarforbundet Ann-Mari Harkjerr ann-mari.harkjerr@mr.fylke.no
Delta
 forhandler også for:
 Norsk Tannpleierforbund
Kristiane Muren kristiane.muren@mrfylke.no
Parat Laila Aas Laila.aas@mrfylke.no
     

LO Kommune

   
Fagforbundet Viggo Jordahl viggo.jordahl@mrfylke.no
Fellesorganisasjonen Torill Brunsvik avd@fo-moreogromsdal.no
Skolenes Landsforbund Herluf Gruner herluf.gruner@mrfylke.no
Creo Magnhild Tafjord Magnhild.tafjord@mrfylke.no
El&it-forbundet Stig Andre Heggem stig.heggem@elogit.no

oppdatert per 14. november 2018

Gjort gjeldande for pedagogisk personale som er ATV

Godtgjersle til arbeidsplasstillitsvalde på skolane (ATV) blir fastsett etter følgande føresetnader:

 • Kr.  7.650,- frå og med 2 medlemmar
 • Kr 12.700,-       frå og med 31 medlemmar
 • Kr 18.770,-       frå og med 61 medlemmar 

Godtgjersla er tidsavgrensa til den perioden arbeidstakar har funksjon som ATV. Godtgjersla skal følge vervet, og vil gjelde for arbeidstakar som seinare tek over funksjonen som ATV. 

Arbeidstakarorganisasjonane skal innan 20. juni kvart år legge fram oversikt over tal på medlemmer i organisasjonen pr. 01. juni som grunnlag for utbetaling av godtgjersle.

Vert fastsett gjennom forhandlingar. Sist fastsett 24.10.2017