Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Registrering hovudverneombod

Vi ber rektorane syte for registrering av kven som er HVO (hovuverneombod) ved skulen.

Formålet med registeringa er å ha eit samla oversyn over kven som er HVO etter AML, samt gjere arbeidsgivar i stand til å følge opp protokollen etter dei lokale 4 A1 tingingane hausten 2010.

Nemningar
HVO: hovudverneombod
HTA: hovudtariffavtalen mellom KS og arbeidstakarorganisasjonane
4 A1: lokale lønstingingar på gitte vilkår (skildra i HTA)

Rektor nyttar skjema nedanfor fortløpande ved endring i kven som innehar ombodet.

Registering av hovudverneombod ved dei vidaregåandeskulane i Møre og Romsdal fylkeskommune
  1. kontoart 5 siffer, ansvar 5 siffer, ramme 2 siffer, tjeneste 4 siffer.
Vis innsendte svar »