Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Registrering tillitsvalde

Vi ber dei fylkeshovudtillitsvalde syte for registrering av kven som er ATV (arbeidsplasstillitsvalde). Registeringa gjeld ATV og FHTV (jf  HA Del B §§ 2.2 og 2.3) med ansvar for organisasjonens medlemmar som er omfatta av HTA  i utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Formålet med registeringa er å ha eit samla oversyn over kven som er ATV og FHTV etter HA, samt gjere arbeidsgivar i stand til å følge opp protokollen etter dei lokale 4 A1 tingingane hausten 2010.

Nemningar
ATV: arbeidsplasstillitsvald
HTA: hovudtariffavtalen mellom KS og arbeidstakarorganisasjonane
HA: hovudavtalen mellom KS og arbeidstakarorganisasjonane
FHTV: fylkeshovudtillitsvald
4 A1: lokale lønstingingar på gitte vilkår (skildra i HTA) 

Fylkeshovudtillitsvald fyller ut skjema nedanfor ved endring i kven som er ATV for organisasjonen ved ein skule.

Registering av tillitsvalde med medlemmer som er omfatta av HTA i utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune
Vis innsendte svar »