Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektleiar Omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Gunnar Malme Gunnar Malme
Lønningssjef
71 28 01 91 /
Mob. 908 37 144
Send e-post

Rett til utsatt avspasering ved sykdom

Hvilke rettigheter har arbeidstaker til å få utsatt eller erstattet avspasering ved sykdom i forbindelse med fleksitidsordning?  

Adgangen til fleksibel arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-2 annet ledd, med slik ordlyd:

«Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten».

Fleksibel arbeidstid er utover dette ikke regulert av verken lov eller tariffavtaler.  For ansatte i sentraladministrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune er det fastsatt egne retningslinjer om fleksibel arbeidstid og avspasering i tilknytning til denne ordningen. Informasjonen i denne artikkelen gjelder derfor ikke andre fylkeskommunalt ansatte med mindre disse er omfattet av samme fleksitidsordning.

Hvordan man skal forholde seg ved sykdom og avtalt avspasering er ikke direkte regulert i arbeidsmiljøloven. Avspasering regnes rettslig sett som omdisponering av fritid. Sykdom ved avspasering vil derfor i utgangspunktet være det samme som sykdom i alminnelig fritid, og dermed ikke gi rett til ny avspasering.

Møre og Romsdal fylkeskommune har likevel valgt å legge til grunn at for ansatte med fleksibel arbeidstid skal sykdom ved avspasering håndteres i samsvar med bestemmelsene i Lov om ferie (ferieloven), sist endret i 01.07.2014. Det innebærer at følgende premisser også gjelder ved sykdom ved avspasering:

  • Etter Lov om ferie kap. II § 9 første ledd, kan arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, få ferien utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt ferie.
  • Dersom arbeidstaker har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan arbeidstaker få et tilsvarende antall virkedager ferie utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

For ansatte med fleksibel arbeidtidsordning, er altså bestemmelsene i ferieloven om utsettelse av ferie ved sykdom gitt tilsvarende anvendelse og er gjeldende ved utsettelse av avspasering ved sykdom.

Krav om utsatt avspasering må derfor dokumenteres med legeerklæring, samt fremsettes senest siste arbeidsdag før avspaseringen, eller uten ugrunnet opphold etter arbeidet er gjenopptatt dersom sykdom inntrer under avspaseringen.