Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lover

På Lovdata finn ein gjeldande lovar. (www.lovdata.no)   

KS advokatene har oppdatert sin artikkel om opphør av arbeidsforholdet grunna alder (juni 2016):

http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokatene/rettsomrader/arbeidsrett1/opphor-av-arbeidsforhold-grunnet-alder/

Malverk for varsling av opphør og avtale om fortsatt arbeid etter 70 år/oppnådd særaldersgrense
(https://alfresco.mrfylke.no/share/s/Qw8VlxCGTpu4RUoBVhC8Mw)

KS advokatene har kommentert enkelte av endringane i arbeidsmiljølova som trådte i kraft 1.7.2015.

Du finn KS artikkelen her:

http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokatene/rettsomrader/arbeidsrett1/endringer-i-arbeidsmiljoloven/

Vi gjer merksam på at 70 år er alminnelig aldersgrense i kommunane og fylkeskommunane iht. HTA, og at denne aldersgrensa gjeld ut inneværende tariffperiode (1.5.16 - 30.4.18) .

Nokre aktuelle lovar:

Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). ( 2005 AD )

Beredskapsloven - beredskl. ( 1950 JD )

Elektronisk kommunikasjon (ekomloven). ( 2003 SD )

Fagskoleutdanning (fagskoleloven)1 ( 2003 KD )

Ferieloven - feriel. ( 1988 AD )

Forurensningsloven ( 1981 MD )

Forvaltningsloven ( 1967 JD )

Helseforskningsloven ( 2008 HOD )

Helsemessig og sosial beredskap. ( 2000 HOD )

Helse- og sosialberedskapsloven - hlsberedskl. ( 2000 HOD )

Helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). ( 1999 HOD )

Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). ( 1992 KRD )

Kulturlova ( 2007 KUD )

Kulturminner. ( 1978 MD )

Offentleglova ( 2006 JD )

Offentlige anskaffelser. ( 1999 FAD )

Opplæringslova ( 1998 KD )

Tannhelsetjenesten. ( 1983 HOD )

Valgloven ( 2002 KRD )