Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Databriller

Databrille

Databriller er eit samleomgrep om brillekorreksjonar som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for arbeidstakar som arbeider dagleg ved dataskjerm. 

Dette er retningslinjene:

"Til grunn for retningslinjene ligg: § 11 i Forskrift om arbeid ved dataskjerm, pkt. 13.1.4.3 i Statens personalhandbok og notat 9. oktober 1997 frå personalavdelinga til etatar/avdelingar. 

Databriller er eit samleomgrep om brillekorresjonar som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for arbeidstakar som arbeider dagleg ved dataskjerm. Briller som blir nytta i det daglege og ikkje berre ved terminalarbeid, blir ikkje rekna som terminalbriller.  Etter søknad kan arbeidsgivar dekke følgjande utgifter: 

  • Synsundersøking
  • Enkel, rimeleg og funksjonell brilleinnfatning som eingangskjøp, avgrensa til kr 1700,- (evt. utgifter til innfatning utover dette dekkjer den tilsette sjølv).
  • Glass uavhengig av styrke

Utgiftene skal godkjennast av næraste overordna før dei eventuelt blir dekte innafor den enkelte verksemd sine budsjettrammer."

 Arbeidsgiver har naturligvis ikke noe ansvar for å dekke utgifter til generelle synskorrigerende hjelpemidler for sine ansatte. Retningslinjer for tildeling av databriller omfatter utelukkende briller til bruk i arbeid ved dataskjerm. Multifokale briller, "flerbruksbriller" e.l., tilpasset ulike formål, faller utenfor retningslinjene. En mulig løsning i slike tilfeller kan være at den ansatte dekker utgiftene til s.k. multifokale briller selv, men får "refundert" fra arbeidsgiver et beløp tilsvarende kostnadene med ordinære databrilleglass (prisen får du fra en optiker).
  
Forskrift om arbeid ved dataskjerm er klar på at utgifter til syns- og øyeundersøkelser og databrille skal dekkes av arbeidsgiver dersom arbeidstakeren "etter søknad" godtgjør at det er arbeidet ved dataskjerm som foranlediger behovet.

Det er ikke satt noe utgiftstak i retningslinjene, men legg likevel merke til formuleringen knytt til "standarden" på brillene.