Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Lov/Avtale/Reglement > Reglement og retningsliner personalområdet > Rettleiar for handtering av personalsaker i Møre og Romsdal fylkeskommune

Rettleiar for handtering av personalsaker i Møre og Romsdal fylkeskommune

Rettleiaren er meint som eit verkty ved handtering av personalsaker. Føremålet er å klargjere dei virkemiddel som er tilgjengelege og trekke opp reglar for saksbehandlinga.

Rettleiararen finn du --> her

 

I arbeidet med personalsaker er det viktig med systematisk oppfølging og skriftleg dokumentasjon av kva saken gjeld og korleis den blir følgt opp. Både leiar, tilsette og tillitsvalte skal medverke til at saker blir løyst på ein tilfredstillande måte for alle parter.

Tydeleg og føreseieleg leiarskap er med på å skape tryggheit og tillit. Saman med rettleiing og konstruktive tilbakemeldingar til tilsette vil dette kunne medverke til å førebygge personalsaker. 

Rettleiararen finn du --> her

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post