Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Saksbehandlingsreglar ved oppseiing og avskjed

Saksbehandlingsreglar ved oppseiing og avskjed

INNHALD

                                                                                                                                                                                               

I        INNLEIIANDE KOMMENTARAR.                           

II       OPPSEIING PÅ GRUNN AV DRIFTSINNSKRENKING/RASJONALISERING..               

III     ÅTVARING OG SUSPENSJON  OPPSEIING OG AVSKJED PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKAR SITT FORHOLD  SAKSBEHANDLINGSREGLAR                                                          

IV     OPPSEIINGSVERN VED SJUKDOM UFØRLEIK SVANGERSKAP ETTER FØDSEL ELLER ADOPSJON MILITÆRTENESTE. 

V       OPPSEIINGSVERN VED OPPNÅDD PENSJONSALDER/ALDERSGRENSE.                

VI     ANSVARSFORHOLD I OPPSEIINGSSAKER.

NB ! Vanskar med å lese dokumentet rett frå Alfresco? Last ned dokumentet. 

Driftseiningar som har trong for desse reglane - ta kontakt for nærare rettleiing.

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post
Gudmund Olav Lode
Juridisk sjef
71 28 02 90 /
Mob. 915 59 953
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post