Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lokale særavtaler

Lokale kollektive avtalar mellom arbeidsgivar og organisasjonane.

Sektorovergripande særavtalar                           
Samarbeidsutvalet dekkjer funksjonen som samarbeidsutval
 (jfr. Hovudavtalen kommunal sektor (pdf)),
 arbeidsmiljøutval (jfr. AML, kap. 7) og administrasjonsutval
(jfr. Hovudavtalen kommunal sektor). 
  Avtale om samarbeidsutvalstruktur
 i Møre og Romsdal fylkeskommune
     
Særavtalar for dei vidaregåande skolane    
Arbeidstida for skuleleiarer (denne avtalen er vidareført/prolongert)  "Protokoll om arbeidstida for skuleleiarar" (pdf fil)   Arbeidsårets lengde, jf. SFS 2213 pkt. 4a "Protokoll om arbeidsårets lengde"