Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Leseplikt UPA skole 2012-2013

Rundskriv 6/12
I nevnte skriv fra fylkesutdanningssjefen vises det til annen leseplikt for UPA skole. Leseplikten for 2012-2013 videreføres lik det den var for skoleåret 2011-2012:

1177,5 timer i videregående opplæring, jf dog likevel det som er presisert i pkt. 5 b, c, d, e og f nedenfor.
Arbeidsåret er på 39 uker. Undervisningstid er 684 timer, tid til elevrelatert ikkje timeplanfesta arbeid:126 t, tid til møter, planlegging, rettleiing: 330t.