Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Seniortiltak

KS har presisert grunnlaget for utrekning av ressurs til seniortiltak

KS:

"Det er rett at seniorressursen skal reknast av undervisningsdelen av stillinga. Dei sentrale partane er likevel samde om at det vert gjort unntak for kontaktlærarressursen. Grunngjevinga for dette er at denne ressursen i hovudsak vert nytta til elevretta tiltak."

SFS 2213 pkt. 4 Seniortiltak

Comments