Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nye etiske retningslinjer

Fylkestinget vedtok 15. oktober etiske retningslinjer for tilsette i fylkeskommunen.

Les meir

90 medarbeidarar deltok på introduksjonsdag for nye tilsette

Årleg gjennomfører Møre og Romsdal fylkeskommune ein introduksjonsdag for nye medarbeidarar i organisasjonen. I år var 90 nye medarbeidarar samla Hotel Alexandra i Molde.

Les meir

Personalseminar fredag 7. september

Fylkesrådmannen arrangerer personalseminar fredag 7.september på Scandic Seilet i Molde. Tema for seminaret er prosjekta «Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020» og «Møre og Romsdal som region mot 2025». 

Les meir

Kurs i rekruttering 20 og 21. mars

Fylkesakademiet inviterer til «Kompetanseutvikling i rekruttering». Målgruppa er medlemar i tilsettingsutval, leiarar , mellomleiarar og arbeidstakar-representantar som deltek i rekruttering av nye leiarar og nye medarbeidarar. Kurset går over 2 dagar, 20. og 21. mars 2018 og vil gi ei innføring i det formelle grunnlaget for rekruttering, planlegging av ein rekrutteringsprosess og sjølve intervjuet.

Les meir

Spanande og aktuelle tema på årets AGP-konferanse

Programmet for årets AGP-konferanse er no klart. Hovudtema for årets konferanse er digitalisering og utvikling i vår organisasjon i lys av rolla som samfunnsutviklar og regionreforma.

For første gong vil konferansen bli streama på intranett, slik at alle tilsette kan følgje foredraga. 

Les meir

Informasjonsmøte om KF infoserie 23. januar

Vi inviterer til eit informasjonsmøte om KF-infoserie 23. januar 2018 kl. 10-14 i møtelokala på st.Carolus i Molde. 

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

2. november 2017 blir det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 

Les meir

Introduksjonsdag for nytilsette 2017

Årleg gjennomfører Møre og Romsdal fylkeskommune ein introduksjonsdag for nye medarbeidarar i organisasjonen. Det var 120 deltakarar på årets samling, som fann stad på Hotel Alexandra i Molde.

Les meir

Personalseminar: Regionreform og endringsprosessar

20. juni 2017 inviterte fylkesrådmannen dei tilsette i sentraladministrasjonen til personalseminar. Hovudtema denne gonga var regionreforma og endringsprosessar. 

Les meir

Personalseminar for tilsette i sentraladministrasjonen

20. juni 2017 inviterer fylkesrådmannen dei tilsette i sentraladministrasjonen til personalseminar i bankettsalen på hotel Alexandra. Seminaret er ei oppfølging av tidlegare samlingar i 2015 og 2016.

Les meir