Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Nyheiter > Informasjonsmøte om KF infoserie 23. januar

Informasjonsmøte om KF infoserie 23. januar

Vi inviterer til eit informasjonsmøte om KF-infoserie 23. januar 2018 kl. 10-14 i møtelokala på st.Carolus i Molde. 

KF-infoserie er ei juridisk informasjonsteneste som gir rettleiing til leiarar og tilsette i kommunal og fylkeskommunal sektor. Nett-tenesta inneheld mellom anna sentralt lov og avtaleverk innan KS tariffområde, ressursar knytta til rundskriv, elektronisk personalhandbok, dommar , forståing av lovtolking, etc.

 

I våre reglement er det ein del koplingar til KF-infoserie, personalhandboka er i stor grad bygd opp med lenker til informasjon i KF-infoserie

 

På møtet får vi høve til å gå særskilt gjennom dei områda som er mest relevant for oss i fylkeskommunal sektor.

Lenke til nettside med meir informasjon om ny versjon av KS-infoserie: 

http://www.kommuneforlaget.no/om-oss/aktuelt-fra-kommuneforlaget/ny-versjon-av-kf-infoserie-lanseres-1.-desember/?id=3308

Generell informasjon om tenesta: 

http://www.kommuneforlaget.no/digitale-losninger/informasjon/infoserie/

Påmelding infomøte om KF-infoserie
Vis innsendte svar »