Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Nyheiter > Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

Dokument

Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

2. november 2017 blir det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 

  

  

Introduksjonsdagen for alle nye leiarar og mellomleiarar er ein møteplass der du du som ny leiar får møte sentrale stabs- og støttefunksjonar og mellom anna får informasjon om:

  

 • Organisasjonsstruktur (linje-stab), samanhengar mellom nivå, avgjerdsprosessar (politikk og administrasjon)
 • Arbeidsgivarrolla, styringsrett- og plikt, verkty og ressursar på arbeidsgivarområdet
 • Elektronisk saksbehandlingssystem, arkiv og felles utvalssekretariat
 • Økonomisystem
 • IT
 • Kommunikasjonsstrategien og ressursar innafor kommunikasjon- og informasjon
 • Plansystem
 • Bygg og vedlikehald
 • Innkjøp
 • Informasjonstryggleik
 • Sentrale juridiske omgrep og rammer

Agenda for dagen kan du laste ned frå høgremargen på denne sida.