Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Nyheiter > Kurs i rekruttering 20 og 21. mars

Kontaktpersonar

Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

Kurs i rekruttering 20 og 21. mars

Fylkesakademiet inviterer til «Kompetanseutvikling i rekruttering». Målgruppa er medlemar i tilsettingsutval, leiarar , mellomleiarar og arbeidstakar-representantar som deltek i rekruttering av nye leiarar og nye medarbeidarar. Kurset går over 2 dagar, 20. og 21. mars 2018 og vil gi ei innføring i det formelle grunnlaget for rekruttering, planlegging av ein rekrutteringsprosess og sjølve intervjuet.

Illustrasjonsbilde

Andre dagen vil Simen Sørensen fra Cut-e Norge AS ha det faglege ansvaret for størsteparten av dagen.

Sørensen er utdanna psykolog fra Universitetet i Oslo, som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Simen arbeider med å kartlegge og utvikle gruppeøvingar og personlighetstestar.

Kostnader til kurset blir dekt over fylkesrådmannen sitt budsjett. Overnatting blir dekt over eininga sitt budsjett.

Vi minner om at påmeldinga er bindande. Ved avmelding etter 15. mars vil eininga bli fakturert for dagpakke og evt. hotellovernatting for deltakarar som ikkje møter eller som melder avbod (utan gyldig grunn).

Ev. avmelding skal sendes på epost til berit.dahl@mrfylke.no. Ved sjukdom på kursdato må dette meldast straks enten via epost til berit.dahl@mrfylke.no eller på tlf 994 03 741.

 Parkering for bil nær hotellet er avgrensa og vi oppmodar alle om å nytte kollektiv transport.

Dag 1 20. mars 2018
 Kl. 09.15 Introduksjon til kurset, deltakere og forelesere
 Kl. 10.00  AGP og handlingsplan for rekruttering ( overordna policy) (statistikk, kompetnse- og rekrutteringssjekken med verktøykasse for rekruttering, rådgiver Marianne Bye
 Kl. 10.30  Pause

 

Kl. 10.45

Lov- og avtaleverk i rekrutteringsprosessen

 • Tilsettingsreglement
 • Arbeidsmiljølova
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova
 • Likestillings- og diskrimineringslover
 • Om partsinnsyn og klage m.m.
 • HTA fellesbestemmelser § 2
 • HA
 Kl. 12.00  Lunsj

 

Kl. 12.45

 Stillings- og behovsanalyse ( jobbe med egne case)

Sjekkliste fram til og med utforming av utlysings-annonsetekst v/ rådgiver Marianne Bye

 Kl. 13.30  Pause
Kl. 13.45  Bruk av VISMA HRM i rekrutteringsarbeidet v/rådgiver Iver Kåre Mjelve
 Kl. 15.30  Slutt for dagen
 Dag 2- 21. mars  Kjøreplanen for dagen kan bli noe endret
Kl. 09.00 – 12.00

 Introduksjon til intervjuet v/ Simen Sørensen fra rekrutteringsfirma Cut-e

 • Fallgruver ved intervjuet
 • Ulike intervjuteknikker
 • Det strukturerte intervjuet
 Kl. 12.00 – 12.45  Lunsj
 Kl. 12.45  Praktiske øvelser
 Kl. 15.30  Slutt for dagen
Kontaktinformasjon
 1. f.eks: allergi,
 2. Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysningar blir gjort synleg for andre på web. Om du ikkje er komfortabel med det, send påmelding på epost til berit.dahl@mrfylke.no
Vis innsendte svar »