Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Nyheiter > Personalseminar fredag 7. september

Personalseminar fredag 7. september

Fylkesrådmannen arrangerer personalseminar fredag 7.september på Scandic Seilet i Molde. Tema for seminaret er prosjekta «Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020» og «Møre og Romsdal som region mot 2025». 

Som eit bakteppe for omstillingsprosjektet vil det også bli orientert om den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen. Viser i denne samanheng til sak om strategi og rammer som skal behandlast av fylkestinget no i juni. Seminaret har ei tidsramme på fire timar (kl. 09.00-13.00), og er obligatorisk for alle tilsette i sentraladministrasjonen.

 

 

Programmet

0900 – 0920    Opning ved fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

0920 – 0950    Orientering om prosjektet «Møre og Romsdal som region mot 2025» v/prosjektleiar Oddny Wiggen

0950 – 1005    Pause

1005 – 1035    Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen v/økonomisjef Willy Sægrov

1035 – 1110    Orientering om prosjektet «Møre og Romsdal fylkeskommune – omstilling av organisasjonen mot 2020  v/ass. fylkesrådmann Gunn Randi Seime og personalsjef Dag Lervik

1110 – 1125    Pause

1125 – 1215    Hjernen? Hjertet ? eller begge deler v/ Stig Roar Wigestrand

1215 – 1300    Lunsj   

 

Stig Roar Wigestrand

Dr. i innovasjon og organisasjonsutvikler med fokus på hvordan du suksessfullt gjennomfører endring og omstilling.

Stig Roar Wigestrand er en erfaren endringsfasilitator og foredragsholder.

 

HJERNEN? HJERTET? ELLER BEGGE DELER?

Foredraget fokuserer mest på teamet i omstillingsprosessene.

Endring og omstilling starter alltid med å tenke annerledes om utfordringene rundt oss. I tillegg er vi helt avhengig av hverandre for – for å lykkes.

  • Hva skjer i hjernen under stress, og hvordan kan vi forberede oss på endring?
  • Hvordan kan vi stå sterkere sammen i krevende tider?
  • Hvilke gode tankesett må vi dele i omstillingsprosessene?