Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Pensjon/Forsikring > Nye forsikringsbevis og oppdatert tjenestereiseforsikring

Kontaktpersonar

Eirik Jenssen Eirik Jenssen
Rådgivar
71 28 02 88 /
Mob. 916 74 453
Send e-post
Kristine Svendsen Kristine Svendsen
Juridisk rådgivar
71 28 02 89 /
Mob. 951 64 750
Send e-post

Dokument

Tenestreiseforsikringsbevis
PDF-dokument - 198,03 kB
Forsikringsbevis person
PDF-dokument - 80,56 kB

Nye forsikringsbevis og oppdatert tjenestereiseforsikring

Vi har lagt ut nye forsikringsbevis for 2019. I tillegg er tjenestereiseforsikringen oppdatert med nye dekninger og vilkår.

Endringer i vilkår for tjenestereiseforsikringen fra 01.01.2019:

Utvidelse av varighet

Antall dager reiseforsikringen gjelder for - pr. reise - økes fra 60 dager til 70 dager.

Utvidelse av summer

For flere dekninger er det foretatt økning av summer eller ubegrenset sum:

 • Ansvar økes fra 10 mill. kroner til 15 mill. kroner
 • Rettshjelp økes fra 50.000 kroner til 100.000 kroner
 • Avbestilling økes fra 200.0000 kroner til ubegrenset sum
 • Reisegods/eiendeler økes fra 200.000 kroner til ubegrenset sum (totalt)*

*Sumgrense per gjenstand økes fra 15.000 kroner til 40.000 kroner per skadetilfelle (gjelder også for mobiltelefon, sykkel og verdigjenstander).

*Sumgrense for kontanter/verdibevis økes fra 3000 kroner til maks 10.000 kroner per skadetilfelle.

* Forutsetter at sikkerhetsforskrifter er fulgt.

 • Forsinkelse:
  • Forsinket ankomst (videretransport): sum økes fra 20.000 kroner til 50.000 kroner per person
  • Forsinket avgang: sum økes fra 1500 kroner til 3000 kroner per person.
 • Sykeutgifter:
  • Avbrutt ferie/tapte feriedager: sum økes fra 50.000 kroner til 150.000 kroner
  • Sum per døgn økes fra 1000 kroner til 1500 kroner
 • Evakuering ved krig/terror/naturkatastrofer: sum økes fra 100.000 kroner til ubegrenset sum.
 • Ulykke – ferie/fritid:
  • Voksen – død/medisinsk invaliditet: sum økes fra 300.000/300.000 kroner til 500.000/500.000 kroner
  • Alder for opphør av ulykkesdekning utvides fra maks 75 år til 80 år.
 • Ny dekning for leie av sportsutstyr/sykkel ved forsinket bagasje
  • Forsikringen utvides til å dekke leie av sportsutstyr/sykkel når bagasje er forsinket med fly, inntil 5000 kroner per person.
 • Ny dekning - Egenandelsforsikring leiebil
  • Forsikringen utvides til å dekke egenandelen du blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten med utleiefirma, ved skade på eller tyveri av leiebil på feriereise, inntil 15.000 kroner per skadetilfelle.

Hva forsikringen ikke dekker

 • Reisegods/eiendeler:
  • Forsikringen dekker ikke skade på drone

Endringer i sikkerhetsforskrifter fra 01.01.2019:

 • Eiendeler som ikke skal sendes som ekspedert bagasje: briller og glass