Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Pensjon/Forsikring > PENSJON - Opphøyr av arbeidsforholdet grunna alder

PENSJON - Opphøyr av arbeidsforholdet grunna alder

Vi gjer merksam på at 70 år er alminnelig aldersgrense i kommunane og fylkeskommunane iht. HTA, og at denne aldersgrensa gjeld ut inneværende tariffperiode (1.5.16 - 30.4.18) .

KS advokatene har oppdatert sin artikkel om opphøyr av arbeidsforholdet grunna alder (juni 2016):

http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokatene/rettsomrader/arbeidsrett1/opphor-av-arbeidsforhold-grunnet-alder/

Malverk for varsling av opphør og avtale om fortsatt arbeid etter 70 år/oppnådd særaldersgrense
(https://alfresco.mrfylke.no/share/s/Qw8VlxCGTpu4RUoBVhC8Mw)

KS advokatene har kommentert enkelte av endringane i arbeidsmiljølova som trådte i kraft 1.7.2015.

Du finn KS artikkelen her:

http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokatene/rettsomrader/arbeidsrett1/endringer-i-arbeidsmiljoloven/

Vi gjer merksam på at 70 år er alminnelig aldersgrense i kommunane og fylkeskommunane iht. HTA, og at denne aldersgrensa gjeld ut inneværende tariffperiode (1.5.16 - 30.4.18) .