Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Pensjon

Etter HTA kap 2 har vi en pensjonsordning for alle våre tilsette.
Medlemsinnskuddet for den tilsette er opptil 2% av pensjonsgrunnlaget. 

KLP er fylkeskommunens leverandør av våre pensjonsforpliktelser for våre tilsette, med unntak av undervisningspersonalet der er det SPK som er vår leverandør. 

På SPK sine nettsider finn du meir informasjon om vår pensjonsordning for undervisningspersonalet: 
https://www.spk.no/Dine-medlemsfordeler/ 

På KLP sine nettsider finn du meir informasjon om vår pensjonsordning for øvrige tilsette: 
https://www.klp.no/person/pensjon/offentlig-tjenestepensjon 

Her kjem det m.a. fram:

"Det er arbeidsgiveren din som melder deg inn i ordningen, og arbeidsgivere betaler mesteparten av utgiftene til pensjonsordningen. Du som er arbeidstaker bidrar også. De fleste arbeidstakere blir trukket 2 prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i KLP.

 

Offentlig tjenestepensjon blir ofte omtalt som bruttopensjon. Dette innebærer at de fleste ytelsene fra KLP blir samordnet med pensjonsutbetalinger fra folketrygden før ytelsene fra KLP kommer til utbetaling. Fradraget blir vanligvis kalt samordningsfradrag eller folketrygdfradrag.

Hva er du sikret med offentlig tjenestepensjon?

Pensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Du kan også ha rett til attførings-/uførepensjon dersom du blir syk eller ufør før du går av med AFP eller alderspensjon. I tillegg kan dine etterlatte få etterlattepensjon dersom du dør. I Norge har de fleste også rett til pensjon fra folketrygden. Denne blir utbetalt av NAV.

Hvor mye får du i pensjon?

Offentlig tjenestepensjon blir utbetalt som et tillegg til pensjonen du får fra folketrygden. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon, er avhengig av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. Som hovedregel får du 66 prosent av lønn i samlet pensjon fra KLP og NAV. Dette gjelder hvis du tar ut full pensjon og har en samlet medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år når du tar ut pensjon.

Logg deg inn på Min Side for å se hva du får og fra hvilket tidspunkt du kan gå av

 

Mange sparer ekstra til pensjonisttilværelsen. Du kan spare til pensjon enten på sparekonto, i et fond, eller i en individuell pensjonsavtale.

 

Slik bygges pensjonen din opp

 

Regulering av pensjonsutbetalinger

Alle pensjoner under utbetaling skal reguleres 1. mai hvert år. Hvordan pensjonen under utbetaling blir regulert kommer an på hvilken type pensjon du har. Les mer om regulering av pensjonsutbetalinger

Samordning med folketrygden  

De fleste pensjonene fra KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger blir samordnet med ytelser fra folketrygden. Folketrygden utbetales alltid i sin helhet, og tjenestepensjonen blir redusert med et samordningsfradrag til man får det riktige samlede pensjonsnivået.

Medlemsfordeler i KLP

Dersom du har offentlig tjenestepensjon i KLP, er du medlem hos oss. Som medlem får du i tillegg til en god pensjonsordning, mange fordeler innen bank, fond og forsikring i KLP.  Les mer om dine medlemsfordeler "