Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tenestereise

Kven gjeld forsikringa for?

Forsikringa gjeld arbeidstakar på tenestereise i oppdrag for arbeidsgivar, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kva omfattar forsikringa?

Forsikringa omfattar reisegods, reisesjuke og heimtransport, reiseulykke, ansvar utafor Norden og avbestilling. For dekningar og forsikringssummar, sjå menyen til høgre.

Tenestereiseforsikringa dekker ikkje private reiser. Familie som deltek på tenestereisa er ikkje dekka av tenestereiseforsikringa.

Forsikringsbevis.

Last ned tenestereiseforsikringsbevis i menyen til høgre.

Melding om skade

Skaden meldast per e-post til juridisk avdeling

Juridisk avdeling oppretter skadesak hos KLP, og sender skjemalenke til skademeldar for utfylling.

Kontaktpersonar

Kristine Svendsen Kristine Svendsen
Juridisk rådgivar
71 28 02 89 /
Mob. 951 64 750
Send e-post
Eirik Jenssen Eirik Jenssen
Rådgivar
71 28 02 88 /
Mob. 916 74 453
Send e-post

Dokument

Tenestreiseforsikringsbevis
PDF-dokument - 198,03 kB
Tenestereiseforsikring
PDF-dokument - 116,35 kB