Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sentraladm

I sentraladministrasjonen har vi ein jamnare kjønnsfordeling enn det vi finn på skole og tannhelse. Vi ser likevel at vi har eit fleirtal av kvinner også her.

kjønn rekruttering sentraladm

Når vi ser på alders-fordelinga, er fordelinga i dei ulike alders-kategoriane relativt jamn. Vi har t.d. ikkje ein dominans i aldersgruppa over 50, slik vi har i skolesektoren. 

Når det gjeld rekruttering er det flest menn vi har har rekruttert i perioden 2013-2014.