Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Under finn du grafar som viser alders- og kjønnsfordeling i utdanningssekotren.

kjønn rekruttering skolane

Vi ser her at vi framleis har ein overvekt av menn i gruppa over 60 år.  I dei yngre årsklassane har vi ei solid overvekt av kvinner. Når det gjeld rekruttering, tilset vi langt fleire kvinner enn menn.