Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Tannlegestudenter på Nordmøre

Tannlegestudenter fra UiO har for tiden praksis på seks klinikker i Møre og Romsdal.

Les meir

Tannhelsetenesta møtte ungdomsskoleelevar i nye Ålesund kommune

Tannhelsetenesta deltok under nye Ålesund kommune sin bli kjent-fest #Heiltmitt på Sparebanken Møre Arena, 5 og 6. januar.

Les meir

Ledig stilling som klinikkleder ved Ålesund kompetanseklinikk

Fast, 100% stilling som klinikkleder er ledig ved Ålesund kompetanseklinikk. 

Les meir

Rundskriv 1/2020 Månadsoversyn 2020

Til klinikkane.

Les meir

Organisering og struktur for tannhelsetenesta - fylkestingsvedtaket 10. desember

10. desember behandla fylkestinget framtidig organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta som ledd i «Omstilling 2020». Omstillingsarbeidet handlar om å tilpasse fylkeskommunen sin tenesteproduksjon til den stramme økonomien dei kommande åra.

Les meir

Klart for store og viktige avgjerder i Omstilling 2020

Utgreiingane for mange av tiltaksområda i Omstilling 2020 er no avslutta. Fylkesrådmannen offentleggjorde i går innstillingane sine i sakene som fylkestinget skal vedta i desember.

Les meir

Influensavaksine 2019/2020- utgiftsdekning for tannhelsepersonell i den offentlige tannhelsetjenesten

Influensavaksinasjon er frivillig, og arbeidsgiver dekker utgiftene dine dersom du velger å vaksinere deg.

Les meir

Bilder og presentasjonar frå etatssamlinga 2019

185 tilsette i den offentlege tannhelsetenesta var samla til fagleg påfyll, erfaringsutveksling og triveleg samvær på Scandic Parken i Ålesund 17. og 18. september. 

Les meir

Fylkestannlegens etatssamling 17. og 18. september 2019

Vi ønskjer alle medarbeidarane i tannhelsetenesta velkommen til inspirerende dager med fagleg påfyll og sosialt samvær! Over to innholdsrike dagar sett vi profesjonalitet og pasienten i sentrum.

Les meir