Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Leiarsamling i tannhelsetenesta

Korleis kan leiarutvikling bidra til å gjere tannhelsetenesta til ein lærande organisasjon? Dette spørsmålet stod sentralt under leiarsamlinga i tannhelsetenesta i Molde 23. og 24. mai.

Les meir

Åpningstider jula 2018

Bemanningsplan jula 2018 - den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Informasjon om ny lovbestemming i tannhelsetjenesteloven §1-3c

Den nye lovbestemminga skal gjere meir tydeleg ansvaret som fylkeskommunen har for å førebygge, avdekke og avverge vald og seksuelle overgrep.

Les meir

Revidert "Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Veileder for «helsetjenestenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (IS-1022) har kome i ei revidert utgåve som omhandlar tannhelsetenester til flyktningar, asylsøkarar og familiegjenforeinte.

Les meir

Siste dag på distriktstannklinikken Spjelkavik

Den 6. desember i år hadde dei tilsette sin siste dag ved distriktstannklinikken Spjelkavik. No skal dei snart - saman med distriktstannklinikken Bjørgvin - flytte til den nye kompetanseklinikken i Ålesund som opnar 1. mars 2019. 

Les meir

Nyoppretta leiarstillingar ved kompetanseklinikkane i Molde og Ålesund

Vi lyser no ut klinikkleiarstillingar ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde og den planlagde Ålesund kompetanseklinikk. Søknadsfrist 24. juni.

Les meir

Vann er tingen i Eidsvåg!

Eit samarbeidsprosjekt mellom Nesset kommune og den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Årsrapport tannhelse 2017

Årsrapporten beskriv korleis fylkeskommunen løyste samfunnsoppdraget sitt på tannhelsefeltet i 2017.

Les meir

Samarbeid mellom tannhelsetenesta og barneverntenesta

Tannhelsetenesta kallar inn regelmessig alle barn frå 3 til 18 år, og har i samband med tannbehandling høve til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnvernet, jfr. Helsepersonelloven §33: «Opplysninger til barneverntjenesten».

Les meir

Nytilsett rådgivar hos fylkestannlegen

Andrea Lode (29) er tilsett som rådgivar ved fylkestannlegekontoret. Andrea har ein mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen, og kjem frå ei rådgivarstilling i Nesset kommune.

Les meir