Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Ledersamling og etatsmøte 2019

2. april blir dato for vårens klinikkledersamling. Vi samles på St. Carolus (konferanseavdelinga), og tema blir hvordan vi skal forebygge og følge opp sykefravær. Endelig program og påmeldingsinfo blir tilgjengelig i mars. Sett også av datoene 17. og 18. september til fylkestannlegens etatsmøte. Todagerssamlingen er i år lagt til Ålesund, Scandic Parken hotell.

Les meir

Leiarsamling i tannhelsetenesta

Korleis kan leiarutvikling bidra til å gjere tannhelsetenesta til ein lærande organisasjon? Dette spørsmålet stod sentralt under leiarsamlinga i tannhelsetenesta i Molde 23. og 24. mai.

Les meir

Åpningstider jula 2018

Bemanningsplan jula 2018 - den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Informasjon om ny lovbestemming i tannhelsetjenesteloven §1-3c

Den nye lovbestemminga skal gjere meir tydeleg ansvaret som fylkeskommunen har for å førebygge, avdekke og avverge vald og seksuelle overgrep.

Les meir

Revidert "Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Veileder for «helsetjenestenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (IS-1022) har kome i ei revidert utgåve som omhandlar tannhelsetenester til flyktningar, asylsøkarar og familiegjenforeinte.

Les meir

Siste dag på distriktstannklinikken Spjelkavik

Den 6. desember i år hadde dei tilsette sin siste dag ved distriktstannklinikken Spjelkavik. No skal dei snart - saman med distriktstannklinikken Bjørgvin - flytte til den nye kompetanseklinikken i Ålesund som opnar 1. mars 2019. 

Les meir

Nyoppretta leiarstillingar ved kompetanseklinikkane i Molde og Ålesund

Vi lyser no ut klinikkleiarstillingar ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde og den planlagde Ålesund kompetanseklinikk. Søknadsfrist 24. juni.

Les meir

Vann er tingen i Eidsvåg!

Eit samarbeidsprosjekt mellom Nesset kommune og den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Årsrapport tannhelse 2017

Årsrapporten beskriv korleis fylkeskommunen løyste samfunnsoppdraget sitt på tannhelsefeltet i 2017.

Les meir

Samarbeid mellom tannhelsetenesta og barneverntenesta

Tannhelsetenesta kallar inn regelmessig alle barn frå 3 til 18 år, og har i samband med tannbehandling høve til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnvernet, jfr. Helsepersonelloven §33: «Opplysninger til barneverntjenesten».

Les meir