Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Kurstimar - AGP-konferansen

AGP-konferansen 2018 er godkjent med 10 kurstimar i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem. Medlemmer kan registrere timane på «Min side» (NTF) frå første dag av konferansen. Målgruppa for AGP-konferansen er leiarar, tillitsvalde og verneombod.

Les meir

Siv Lilleholt tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Siv Lilleholt er tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion etter at Bjørn Eggen går av med pensjon. Lilleholt tiltrer i stillinga i april. 

Les meir

Klinikkleiarsamling 23. og 24. mai 2018

Fylkestannlegen inviterar klinikkleiarar, overtannlegar og hovudtillitsvalde til 2-dagarssamling i mai på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Les meir

Styringsdialogmøte i alle kompetanseregionar i februar

Styringsdialogmøta er to faste årlege kontaktmøte mellom fylkestannlegen, overtannlegen og klinikkleiarane i regionen.

Les meir

Julehilsen fra fylkestannlegens kontor

Kjære medarbeidere !

Les meir

OPUS i praktisk bruk - oppdatert "OPUS-guide" og nye eLæringskurs

Heftet Veiledning og instuksjoner i bruk av OPUS, også kjent som "OPUS-guiden" ligg no føre i oppdatert versjon. 

Les meir

Plan for beredskap og krisehandtering i tannhelsetenesta

Tannhelsetenesta har fått eigen plan for beredskap og krisehandtering. 

Les meir

Sukkerkampanjen hausten 2017

Sukkerinntaket i befolkninga er for høgt og barn og unge har det høgaste sukkerinntaket. Dei tre største kjeldene til sukker hos aldersgruppa 9-13 år er sukkerhaldig drikke, sjokolade/søtsaker og kaker. Haustens sukkerkampanje har fokus på denne aldersgruppa.

Les meir

20 nye medarbeidarar på introduksjonsdag

Onsdag 20. september var tjue nye medarbeidarar i tannhelsetenesta samla på introduksjonsdagen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Ledige stillingar i tannhelsetenesta

Vi har no ein overtannlegestilling, fem tannlegestillingar, eit vikariat som tannhelsesekretær og ein tannpleiarstilling ledig. 

Sjå meir informasjon her: http://mrfylke.no/Intranett/Tenesteomraade/Tannhelse/Ledige-stillingar

Les meir