Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Revidert "Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Veileder for «helsetjenestenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (IS-1022) har kome i ei revidert utgåve som omhandlar tannhelsetenester til flyktningar, asylsøkarar og familiegjenforeinte.

Les meir

Siste dag på distriktstannklinikken Spjelkavik

Den 6. desember i år hadde dei tilsette sin siste dag ved distriktstannklinikken Spjelkavik. No skal dei snart - saman med distriktstannklinikken Bjørgvin - flytte til den nye kompetanseklinikken i Ålesund som opnar 1. mars 2019. 

Les meir

Nyoppretta leiarstillingar ved kompetanseklinikkane i Molde og Ålesund

Vi lyser no ut klinikkleiarstillingar ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde og den planlagde Ålesund kompetanseklinikk. Søknadsfrist 24. juni.

Les meir

Vann er tingen i Eidsvåg!

Eit samarbeidsprosjekt mellom Nesset kommune og den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Årsrapport tannhelse 2017

Årsrapporten beskriv korleis fylkeskommunen løyste samfunnsoppdraget sitt på tannhelsefeltet i 2017.

Les meir

Samarbeid mellom tannhelsetenesta og barneverntenesta

Tannhelsetenesta kallar inn regelmessig alle barn frå 3 til 18 år, og har i samband med tannbehandling høve til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnvernet, jfr. Helsepersonelloven §33: «Opplysninger til barneverntjenesten».

Les meir

Nytilsett rådgivar hos fylkestannlegen

Andrea Lode (29) er tilsett som rådgivar ved fylkestannlegekontoret. Andrea har ein mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen, og kjem frå ei rådgivarstilling i Nesset kommune.

Les meir

Kurstimar - AGP-konferansen

AGP-konferansen 2018 er godkjent med 10 kurstimar i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem. Medlemmer kan registrere timane på «Min side» (NTF) frå første dag av konferansen. Målgruppa for AGP-konferansen er leiarar, tillitsvalde og verneombod.

Les meir

Siv Lilleholt tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Siv Lilleholt er tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion etter at Bjørn Eggen går av med pensjon. Lilleholt tiltrer i stillinga i april. 

Les meir

Klinikkleiarsamling 23. og 24. mai 2018

Fylkestannlegen inviterar klinikkleiarar, overtannlegar og hovudtillitsvalde til 2-dagarssamling i mai på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Les meir