Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Ledige stillingar i tannhelsetenesta

Vi har no ein overtannlegestilling, fem tannlegestillingar, eit vikariat som tannhelsesekretær og ein tannpleiarstilling ledig. 

Sjå meir informasjon her: http://mrfylke.no/Intranett/Tenesteomraade/Tannhelse/Ledige-stillingar

Les meir

Rundskriv 6/2017 Revidert kompetanseplan for tannhelsetenesta

Til distriktstannklinikkane.

Les meir

Ferieopne tannklinikkar 2017

Bemanningsplan sommaren 2017- den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Tannhelse blir ikkje flytta til kommunane frå 2020

Stortinget stemte 8. juni nei til overføring av den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Fylkestannlegens etatssamling 2017

180 medarbeidarar i den offentlege tannhelsetenesta var samla for fagleg påfyll, erfaringsutveksling og sosialt samvær på Scandic Seilet Hotell i Molde 31. mai og 1. juni.

Les meir

Forsking og kvalitetsarbeid i tannhelsetenesta

Medarbeidarar i tannhelsetenesta har deltatt i etter- og vidareutdanningskurs arrangert av NTNU og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge. Kurset gir innføring i korleis planlegge og gjennomføre forskings- eller kvalitetsforbetringsprosjekt i tannhelsetenesta. 

Les meir

Tone Nord ny overtannlege i Molde kompetanseregion

Tone Nord er tilsett som overtannlege i Molde kompetanseregion. Ho tiltrer stillinga 18. mai.

Les meir

Tilgang til nettsiden Dental Trauma Guide for behandlere i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal

Dental Trauma Guide har som visjon å heve nivået på behandlingen av pasienter med tanntraumer (tannskader v/ ulykke).

Les meir

Endring i faktureringsrutiner (ref. fylkestannlegens rundskriv 4/2017) er utsett inn til vidare

Føremålet med endring i faktureringsrutinene har vore å redusere talet på fakturaer til pasientar og auke bruken av betalingsterminalen. På bakgrunn av innspel frå mange klinikkar, har fylkestannlegen i samråd med økonomiseksjonen valt å utsette endringane inn til vidare.  

Les meir

Nye rammeavtaler på Dentalt forbruksmateriell

Møre og Romsdal fylkeskommune har, etter forutgående konkurranse i regi av Fylke-Nord, inngått nye rammeavtaler knyttet til Dentalt forbruksmateriell.

Rammeavtalene var gjeldende f.o.m. 7. mars 2017.

Les meir