Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Folkehelse og samhandling

Den offentlege tannhelsetenesta skal fremje tannhelsa i befolkninga og sørge for nødvendig førebygging og behandling. Tannhelsa er ein viktig del av den totale helsa. Det er som regel dei same faktorane som gir god helse som og gir god tannhelse. Tannhelsetenesta ønsker å bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkninga har kunnskap, ferdigheiter og haldningar som set dei i stand til å oppretthalde ei god tannhelse heile livet.

Hovudstrategien for folkehelsearbeidet er å legge til rette for sunne val, bygge alliansar, utvikle og ta i bruk ny kunnskap og prioritere helsefremjande og førebyggande arbeid framfor behandling.

Tenner for livet

Samarbeidsavtaler med kommunale tenester  og rutinar for eit godt samarbeid med dei enkelte tenesteområda finn de her.

Les meir

Kontaktpersonar

Inger  Holmeset Inger Holmeset
Rådgivar
71 28 01 97 /
Mob. 922 94 900
Send e-post

Folkehelsekontaktar frå 1.1.2018

Søre Sunnmøre kompetanseregion 
Tannpleiar Gunn-Randi Solstad,
distriktstannklinikken Ulsteinvik,
tlf: 70 01 11 79, 
gunn-randi.solstad@mrfylke.no

Ålesund kompetanseregion
Tannpleiar Vibeke Haug,
distriktstannklinikken Spjelkavik,
tlf: 70 17 42 00, 
vibeke.haug@mrfylke.no

Molde kompetanseregion
Tannpleiar Randi Værø,
distriktstannklinikken Batnfjordsøra,
tlf: 71 29 01 09,
randi.margrethe.varo@mrfylke.no

Kristiansund kompetanseregion 
Tannpleiar Sølvi Hanssen,
distriktstannklinikken Surnadal,
tlf: 71 66 13 86, 
solvi.hanssen@mrfylke.no