Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Tannhelse > Nyheiter > Årsrapport 2018 for tannhelsetenesta

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post
Inger  Holmeset Inger Holmeset
Rådgivar
71 28 01 97 /
Mob. 922 94 900
Send e-post

Dokument

Årsrapport 2018 for tannhelsetenesta

I 2018 var totalt 72 474 personar under tilsyn i den offentlege tannhelsetenesta. Dette utgjer 27% av alle innbyggarane i fylket.

Årsrapporten beskriv korleis fylkeskommunen løyste samfunnsoppdraget sitt på tannhelsefeltet i 2018, og gir oversikt over dekningsgrad, tannhelsetilstand, folkehelsearbeid og organisasjonsutvikling. Status på resultatmåla i regional delplan tannhelse og tannhelsetilstanden i alle kommunane for indikatorårskulla går også fram av rapporten. 

Rapporten vart behandla i Kultur- og folkehelseutvalet 7. mars og i SAMU-T 13. mars.