Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Tannhelse > Nyheiter > Fylkestannlegens etatssamling 17. og 18. september 2019

Kontaktpersonar

Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post
Liv Reidun Lien Mjelve Liv Reidun Lien Mjelve
Konsulent
71 28 02 02 /
Mob. 938 35 160
Send e-post

Fylkestannlegens etatssamling 17. og 18. september 2019

Vi ønskjer alle medarbeidarane i tannhelsetenesta velkommen til inspirerende dager med fagleg påfyll og sosialt samvær! Over to innholdsrike dagar sett vi profesjonalitet og pasienten i sentrum.

Etatssamlingen er i år lagt til lagt til Scandic Parken hotell i Ålesund. Påmeldingsskjema, program og praktiske opplysninger finner du her: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/1027674

Her er hovudpunkta i programmet:

  • Karin Sjögren, gir oss innføring i Motiverande intervju som samtalemetode for å motivere til åtferdsendring. Sjögren er Tannlege dr.odont. i kariologi, med over 20 års praksis som tannlege. Hennar spesialområde er kommunikasjon, arbeidsmiljø og pasientkommunikasjon.
  • Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhenta kunnskap frå barn og unge om korleis dei opplever møta med offentlege myndigheiter og tenester. Barnevernsproffene deler erfaringaer og råd om sine opplevingar med tannhelsetenesten.
  • Korleis møte rus, psykiatri og frykt på beste måte, er tema for opplæringskonsulent Rune Sundt frå Fossumkollektivet. Han fortel oss om drivkrefter, åtferdsmønster og korleis vi som tannhelsepersonell best kan førebu oss.
  • Barnevern er tema for overtannlege Siv Lilleholt i Kristiansund kompetanseregion. Lilleholt har jobba mange år i tannhelsetenesta i Hedmark, og underviste m.a.i temaet omsorgssvikt på tannpleiarutdanninga ved Høgskolen i Innlandet.
  • «Omstilling 2020». Tannhelsetensta ved eit vegskilje.
  • For dei som ønskjer det har vi lagt opp til omvising på nye Ålesund kompetanseklinikk (5 minutters gange frå hotellet).