Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Tannhelse > Nyheiter > Ledersamling og etatsmøte 2019

Ledersamling og etatsmøte 2019

2. april blir dato for vårens klinikkledersamling. Vi samles på St. Carolus (konferanseavdelinga), og tema blir hvordan vi skal forebygge og følge opp sykefravær. Endelig program og påmeldingsinfo blir tilgjengelig i mars. Sett også av datoene 17. og 18. september til fylkestannlegens etatsmøte. Todagerssamlingen er i år lagt til Ålesund, Scandic Parken hotell.

KLS

Alle klinikkledere var samlet til lederopplæring 23. og 24. mai 2018.

Ledelse i en lærende organisasjon 

I 2017 og -18 gjennomførte vi lederdialogmøter og workshops i alle kompetanseregionene med lederutvikling som hovedtema. Innspillene definerte innholdet på ledersamlingen vi gjennomførte i Molde i mai i fjor. Evalueringen etter denne samlingen tyder på at klinikklederne er blitt tryggere på hva lederrollen innebærer og hvilken lederatferd som best understøtter læring og kunnskapsdeling. Også resultatene fra MTM-undersøkelsen høsten 2018 viser at vi i tannhelsetjenesten har utviklet en god samhandlings- og delingskultur. På dette området scorer vi høyere enn både utdanningssektoren og sentraladministrasjonen.

Ledelse i en lærende organisasjon, og hvordan dette kan fungere i vår kontekst i tannhelsetjenesten, var tema for prosjektoppgaven administrasjonsleder Morten Larsen skrev i 2018 som deltaker på et masteremne i Helseledelse ved BI. Oppgaven er tilgjengelig i høyremenyen.