Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Tannhelse > Nyheiter > Oppdaterte faglege retningslinjer

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Inger  Holmeset Inger Holmeset
Rådgivar
71 28 01 97 /
Mob. 922 94 900
Send e-post

Oppdaterte faglege retningslinjer

Fylkestannlegen ønskjer auka fokus på faglege standardar i tannbehandlinga, og har oppdatert dei faglege retningslinjene for behandlarane i den offentlege tannhelsetenesta.

Retningslinjene har faglege tema som t.d. innkallingsintervall, recallintervall og materialval.

Føremålet er at behandlarane skal nytte retningslinjene som ei standard sjekkliste og hugseliste i behandlingssituasjonen. Dette er viktig, slik at vi gir det same gode behandlingtilbodet til pasientene våre uansett kor dei bur i fylket. Retningslinjene vil vere spesielt nyttige for nytilsette. Meir informasjon her: https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Tannhelse/Rundskriv/2019/Faglege-retningslinjer