Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementet starta i 2017 innføring av desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Fylkeskommunane kom med i ordninga frå 2019. Hausten 2019 blir det og innført ei desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag.

Les meir

Terminskifte neste skoleår

Skoleeigar har telt dagar og bestemt følgjande: 

Første termin i skoleåret 19/20 varer til og med fredag 17.januar 2020.

Andre termin i skoleåret 19/20 startar frå og med mandag 20.januar 2020.

Les meir

Nytt rundskriv om munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen

Nytt rundskriv: nr 03/19: Retningslinjer for lokalt gitt munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Eksamen/Eksamen-for-elevar/Munnleg-og-munnleg-praktisk-eksamen

Rundskrivet erstattar rundskriv nr 18/16.  I rundskrivet er det presisert når elevane skal få vite karakteren. Endringane er markert med kursiv.

Les meir

Fagnettverksleiarsamling

Ein engasjerande Erik Westrum frå Utdanningsdirektoratet var foredragsholdar på nettverksleiarsamling. 

Les meir

Digitale læremidler til fagfornyelsen

Regjeringen ønsker flere digitale læremidler i skolen. Nå får 21 prosjekter støtte til å utvikle nye, smarte læremidler.

Les mer her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/digitale-laremidler-fagfornyelsen/

Les meir

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

Les meir

IT-samling skole

I uke 45 var det samling for alle it-ansvarlige på skolene. Det var mange ulike temaer på samlingen denne gangen. Vi hadde informasjon om VIS og itslearning, evaluering av netctrl og presens, samt oppfølging i supportsystemet pureservice. På dag en hadde Rauma og Fagerlia innlegg om programmering i skolen. Vi avsluttet dagen med temaet digital transformasjon og hva det kan bety for it-ansvarlig. 

Les meir

Møte i arbeidsgruppa og styringsgruppa for I UNG 2.0

I går hadde prosjektgruppa og styringsgruppa i I UNG 2.0 fellesmøtemøte på fylkeshuset.

Les meir

Terminskifte neste skoleår

Skoleeigar har telt dagar og bestemt følgjande: 

Første termin i skoleåret 18/19 varer til og med fredag 18.januar 2019.

Andre termin i skoleåret 18/19 startar frå og med mandag 21.januar 2019.

Les meir

Læremiddelinnkjøp

Mandag 28.5. var innkjøpsansvarlege på dei vidaregåande skolane samla for å få informasjon om innkjøp av læremiddel skoleåret 2018/19

Les meir