Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Kvalitetsplana i utdanningsutvalet

På møte i Utdanningsutvalet 14.mai var mellom anna kvalitetsplana på agendaen. 

Les meir

Over 40 lærarar og skoleleiarar godkjent i Kompetanse for kvalitet

Frå hausten har Møre og Romsdal fylkeskommune meir enn 40 søkarar som er blitt godkjente til å starte studier i Udir sine ordningar for vidareutdanning i Kompetanse for kvalitet.

Les meir

Kariann D. Flovikholm er ny assisterande fylkesutdanningssjef

Kariann D. Flovikholm har takka ja til vikariat for assisterande fylkesutdanningssjef i dei to åra Rune Solenes Opstad har permisjon for å vere prosjektfagleiar i fylkeskommunen. Ho tek til i stillinga 1. august.

Les meir

IT-samling

I veke 15 var det samling for dei IT-ansvarlege på skolane. Som alltid var det eit variert program med innslag både frå Utdanningsavdelinga og IT-seksjonen.

Les meir

Spør ein skulebibliotekar!

22.mars var alle skulebibliotekarane ved dei vidaregåande skulane i fylket samla i Ulsteinvik. 

Les meir

Samling for lærerspesialister og deres skoleledere

Torsdag var det samling for alle fylkets lærerspesialister, som møtte sammen med sine skoleledere på Fylkeshuset. De fikk dele erfaringer, drøfte faglige spørsmål og snakke om hvordan funksjonen som lærerspesialist kan fylles på best mulige måte.

Les meir

Arbeid med grunnleggjande ferdigheiter

I veke 9 var dei vidaregåande skulane samla for å dele erfaringar og arbeide vidare med ressursen iktplan.no. 

Les meir

Sensorsamlingar innanfor studieførebuande fag

Utdanningsavdelinga har arrangert sensorsamlingar innanfor studieførebuande fag. Sensorar, både røynde og urøynde fekk kome saman og diskutere og utveksle erfaringar og kunnskap rundt sitt eige fagområde.  

Les meir

Har du lyst å delta på romfartsleir for lærarar?

Da kan du konkurrere om 1 stipendplass som fylkeskommunen disponerer hos NAROM. 

Les meir

Nye læreplanar i fag

Arbeidet med fornyinga av Kunnskapsløftet er i gang. Ny overordna del vart fastsett 1. september 2017. Alle faga i grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring skal fornyast.

Les meir