Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Sensorsamlingar innanfor studieførebuande fag

Utdanningsavdelinga har arrangert sensorsamlingar innanfor studieførebuande fag. Sensorar, både røynde og urøynde fekk kome saman og diskutere og utveksle erfaringar og kunnskap rundt sitt eige fagområde.  

Les meir

Har du lyst å delta på romfartsleir for lærarar?

Da kan du konkurrere om 1 stipendplass som fylkeskommunen disponerer hos NAROM. 

Les meir

Nye læreplanar i fag

Arbeidet med fornyinga av Kunnskapsløftet er i gang. Ny overordna del vart fastsett 1. september 2017. Alle faga i grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring skal fornyast.

Les meir

Samling for IKTplan

Onsdag 23.11 deltok skolane på andre samling for arbeidet med IKTplan! Vi fikk høyre interessante erfaringar frå Fannefjord VGS og Ålesund VGS. 

Les meir

Stort engasjement på dag for nytilsatte lærarar!

Fylkeskommunen arrangerer kvart år ein eigen dag for nytilsette. 

Les meir

Bruk av tvang i skolen

Utdanningsdirektoratet har laga ein artikkel om regelverket knytt til bruk av tvang mot elevar. 

Les meir

Fagdag 2017

Fylkesutdanningssjefen har i samarbeid med dei faglege nettverka i fylket arrangert ein «fagdag» for alle pedagogisk ansatte i fylkeskommunen. 

Les meir

Digital startpakke

Det er laga ein digital startpakke alle lærarar kan bruke i oppstarten av året om ulike tema knytt til digital kompetanse. 

Les meir

Digitalt løft i Møre og Romsdal

Fylkesutdanningssjefen har inngått eit 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for å løfte den digitale kompetansen både hos lærarar og elevar i dei vidaregåande skolane. 

Les meir

Vi har besøkt elevane i ”Armadale prosjektet”

Saman med representantar frå Haram vidaregåande skule, reiste trainee ved utdanningsavdelinga Sunniva Hellandsvik Ødegård, ass. utdanningssjef Rune Solenes Opstad og Cecilia Lillthors frå regional- og næringsavdelinga til Skottland i forbindelse med Haram vgs sitt «Armadale-prosjekt».

Les meir