Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Med skoleutvikling på dagsorden

Denne veka har skoleleiarar og tillitsapparatet i fylkeskommunen samla seg til felles skoleutviklingsdag i Ålesund. - Målet med samlinga er å gje eit fagleg godt grunnlag for arbeidet med arbeidstidsavtalen for lærarar og å starte opp arbeidet med ein felles plattform for skole- og profesjonsutvikling, seier utdanningssjef Erik Brekken.

Les meir

Senteret for IKT på besøk

Torsdag 3.mai var Senteret for IKT på samling for fagnettverksleiarar og holdt eit flammande innlegg om IKT i skolen og digitale ferdigheiter.

Hovudtema var ressursen IKT-plan som skoleeigar skal ha mykje fokus på dei neste åra.

Les meir

Mestring og motivasjon for kroppsøvingsfaget

I dag var Hilde Schjerven fra Bro Aschehoug på nettverksmøte i kroppsøving og holdt et spennende foredrag med temaet:

Mestring og motivasjon for kroppsøvingsfaget, inkl. vurdering og utfordringer mht fravær og elever som ikke kan delta innenfor rammene av faget.

Les meir

Skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2016/17 - 2019/20

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge fram forslag til skolerute for grunnopplæringa i fylket. Forslaget er vedteke av Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, og gjeld som forskrift for dei vidaregåande skolane.

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Skoleruta

Les meir

Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er ny kvalitetsplattform for vidaregåande opplæring. Den nye kvalitetsplattforma er utvikla av Rambøll på oppdrag frå 17 fylkeskommunar.

Les meir

NDLA-dag: feiring i Molde

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) fyller 10 år i år og dette blir markert med ein NDLA-dag 7.mars i Molde. 

Les meir

Fagdag om standpunktvurdering

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen vart det arrangert fagdag om standpunktvurdering den 2. februar på Quality Hotel Alexandra, Molde.  

Målgruppa for fagdagen var skuleleiarar med fagleg/pedagogisk ansvar og leiarar i fagnettverka. Tema var læreplananalyse, samanheng undervegsvurdering og standpunktvurdering, tolkingsfellesskap mm.

Her finn du program og presentasjonar frå fagdagen.

fagdag

fagdag

fagdag
Les meir

Teknologi i klasserommet

Vi har laga ei oversikt over mange nyttige ressursar du som lærar kan bruke i di undervisning: Klikk her!

Les meir

Privatisteksamen

Privatisteksamen

Meir informasjon her: Privatisteksamen 

Les meir

Plan for rusarbeidet - plakat

Utdanningsavdelinga har laga ein plakat for plan for rusarbeidet ved dei vidaregåande skulane. 

Les meir