Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Senteret for IKT på besøk

Torsdag 3.mai var Senteret for IKT på samling for fagnettverksleiarar og holdt eit flammande innlegg om IKT i skolen og digitale ferdigheiter.

Hovudtema var ressursen IKT-plan som skoleeigar skal ha mykje fokus på dei neste åra.

Les meir

Mestring og motivasjon for kroppsøvingsfaget

I dag var Hilde Schjerven fra Bro Aschehoug på nettverksmøte i kroppsøving og holdt et spennende foredrag med temaet:

Mestring og motivasjon for kroppsøvingsfaget, inkl. vurdering og utfordringer mht fravær og elever som ikke kan delta innenfor rammene av faget.

Les meir

Skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2016/17 - 2019/20

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge fram forslag til skolerute for grunnopplæringa i fylket. Forslaget er vedteke av Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, og gjeld som forskrift for dei vidaregåande skolane.

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Skoleruta

Les meir

Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er ny kvalitetsplattform for vidaregåande opplæring. Den nye kvalitetsplattforma er utvikla av Rambøll på oppdrag frå 17 fylkeskommunar.

Les meir

NDLA-dag: feiring i Molde

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) fyller 10 år i år og dette blir markert med ein NDLA-dag 7.mars i Molde. 

Les meir

Fagdag om standpunktvurdering

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen vart det arrangert fagdag om standpunktvurdering den 2. februar på Quality Hotel Alexandra, Molde.  

Målgruppa for fagdagen var skuleleiarar med fagleg/pedagogisk ansvar og leiarar i fagnettverka. Tema var læreplananalyse, samanheng undervegsvurdering og standpunktvurdering, tolkingsfellesskap mm.

Her finn du program og presentasjonar frå fagdagen.

fagdag

fagdag

fagdag
Les meir

Teknologi i klasserommet

Vi har laga ei oversikt over mange nyttige ressursar du som lærar kan bruke i di undervisning: Klikk her!

Les meir

Privatisteksamen

Privatisteksamen

Meir informasjon her: Privatisteksamen 

Les meir

Plan for rusarbeidet - plakat

Utdanningsavdelinga har laga ein plakat for plan for rusarbeidet ved dei vidaregåande skulane. 

Les meir

Fråværsføring

Vi har noen presiseringar til det nye fråværsreglementet, samt skoleeigars eget fråværsreglement. Dette finn du her: 

https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Fraavaersfoering-og-reglement/Presiseringar-om-fraavaersfoering

Les meir