Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: mrfylke

Databehandleravtalar

Personopplysningslova og personopplysningsforskrifta implementerer personverndirektivet til EU frå 1995 i norsk lovgiving. Lovverket gjeld når opplysningar om tilsette, elevar og foreldre/føresette skal behandlast elektronisk. Dette kan du lese meir om på Lovdata. 

Her finn du oversikt over dei databehandlaravtalane som Møre og Romsdal Fylkeskommune har inngått med ulike leverandørar. 

Leverandørar Teneste
Kunnskapsforlaget Ordnett, digitale ordbøker for vidaregåande opplæring
IST Skuleadministrative system
Kikora Nettbaserte læremiddel for matematikk
H. Aschehoug & Co Nettbaserte læremiddel i ulike fag gjennom LOKUS-tilbodet
Gyldendal AS Digitale læremiddel i ulike fag
It´s learning Læringsplattform
Microsoft AS Programvareleverandør
e-Lector Lese-og skrivetreningsverktøy
MV-Nordic Verktøy for lese- og skrivestøtte, talesyntese, og liknande
Microsoft O365
Google G Suite
Cyberbook AS Digitale læremiddel i ulike fag
NetPed AS Kartleggingsverktøy - Veilederen Basis
Cappelen Damm AS Digitale læringsressursar
Elforlaget Læremiddel i elektrofag
Fagbokforlaget Læremiddel for vidaregåande opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger Spekter, ikkje-anonym digitalt verktøy for lærarar til bruk for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i ei skuleklasse.
Rambøll Management Consulting AS Analyseverktøy, 
Clarify AS Digital ordbok
It`s Me ID ID-kort for elevar og tilsette
Inkrement Ressurs utvikla for omvendt undervisning
Odin Systemer AS Kundebehandlingssystem frisør
Matematikksenteret , NTNU Abelkonkurransen, konkurranse i matematisk problemløysing

Kontaktpersonar

Eirik Jenssen Eirik Jenssen
Rådgivar
71 28 02 88 /
Mob. 916 74 453
Send e-post