Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: mrfylke

Ressursliste

Skulane tek i bruk eksterne datatenester. Her finn du oversikt over digitale læringsressursar som er gjennomgått med tanke på vilkår for personvern. Du vil også finne ein omtale av bruken av ressursane og nokre vilkår knytt til bruken.

For ein oversikt over digital tenester klikk på lenka under:
Oversikt digitale tenester>>

For å registrere ei ny digital teneste? Klikk på lenka under.
Registrere digitale tenester>>

Om bruk av sosiale media via andre tenester
Mange tenester tilbyr innlogging/deling via sosiale media (Facebook, Twitter osv) inne i tenesta. Vi tilrår ikkje at dette blir brukt då dette kan påverke brukarvilkåra til dei ulike tenestene. Det er viktig at elevane blir gjort merksame på dette.

Kontaktpersonar

Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 / Mob. 940 59 997
Send e-post
Gry Rishaug Hansen Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 /
Mob. 416 43 033
Send e-post