Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Visma InSchool

Visma InSchool (tidlegare Visma flyt skole) er eit nytt skoleadministrativt systemet som skal innførast i alle fylkeskommunane i heile landet og Oslo kommune. 

Visma InSchool skal gi vidaregåande skolar eit velfungerende og samanhengande digitalt løysingsverktøy som i stor grad effektiviserer og forenklar ei rekkje administrative prosessar. Eksempel:

-       opptak av elevar til nytt skoleår, 

-       søknad og søknadsstatus, 

-       dokumentasjon og vitnemål, 

-       timeplanlegging

-       oppfølging av tilsette. 

-       Samhandling mellom føresette og lærarar og skole

-       kommunikasjonen i samtid.

Løysinga skal frå starten nyttast av alle vidaregåande skolar i Noreg, også privatistutdanninga, vaksenopplæringen og fagskolen.