Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Dokumentasjon

For rettleiing i føring av dokumentasjon av vidaregåande opplæring, sjå link til føringsskriv på Udir sine heimesider:

Føring av vitnemål og kompetansebevis for vidaregående opplæring i Kunnskapsløftet 2018

Vitnemål

Bilde av vitnemål og kompetansebevis

 
   
   

Vi ber om at generelle førespurnader om dokumentasjon vert retta til oss på e-post: dokumentasjon@mrfylke.no

Lokal forskrift om fleksibilitet i fag-og timefordeling:

Her er lenka til lovdata: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2018-04-23-1112

Viktige fristar frå Samordna opptak våren 2019

1.juli: frist for import av vitnemål for avgangselevar til NVB

12. juli kl. 12:00: frist for import av vitnemål i NVB utstedt etter klage

26. juli kl. 12:00: frist for import av vitnemål i NVB utstedt etter klage som skal behandlas i suppleringsopptaket

Kontaktpersonar

Ariel Harøy Jonasoff Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 /
Mob. 482 75 454
Send e-post