Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Datoar for eksamen

Eksamen våren 2020

Offentleggjering av skriftleg trekkeksamen fredag 15. mai 2020 kl. 09.00.

Eksamensplan for sentralt gitte eksamenar: 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

Eksamensplan for lokalt gitte skriftlege: 
https://www.vigoiks.no/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Sensurfrist fredag 19. juni 2020.

Eksamensplan for elevar våren 2020

 

Eksamen hausten 2020

Offentleggjering av skriftleg trekkeksamen fredag 06. november 2020 kl. 09.00.

Eksamensplan for sentralt gitte eksamenar: 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

Eksamensplan for lokalt gitte skriftlege eksamenar: 
https://www.vigoiks.no/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Sensurfrist mandag 04. januar 2021.