Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Eksamen for elevar

Trekkordning ved eksamen Udir-2-2018:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/

Eksamensordningane for faget er beskrive i læreplanen. 

Eksamenstrekket er konfidensielt frem til offentleggjeringa av trekkfaget. 

Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av lokalt gitt eksamen for elevar.

Private vidaregåande skolar (med statstilskot) og offentlege vidaregåande skolar er i same sensorordning med omsyn til lokalt gitt eksamen. Dei private vidaregåande skolane må følgje fylket sin eksamensplan.

Fylkeskommunen kontrollerer trekk både for offentlege og private vidaregåande skolar

Avvik i trekkordninga skal avtalast med Fylkesutdanningssjefen.

Heimel: forskrift til opplæringslova § 3-30, og forskrift til privatskolelova § 3-28