Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Eksamen for privatistar

Oppmelding av privatistar på PrivatistWeb

All oppmelding til privatisteksamen er web-basert.

Eksamensavgifta for 2019 er kr 1114,- for fyrstegongseksamen og kr 2231,- for forbetringseksamen. Informasjon om oppmelding ligg på internett under www.privatistweb.no og www.mrfylke.no.

Privatistweb er open:

1. januar til og med 1. februar for påmelding til eksamen i vårsemesteret

15. august til og med 15. september for påmelding til eksamen i haustsemesteret