Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sensorhonorar

Sensoravtalen blir kvart år vedtatt i drøftingsmøtet mellom fylkesutdanningssjefen og arbeidstakarorganisasjonane.

Alle utgifter frå eleveksamen skal belastast den einskilde skole. Eksamensskolen er ansvarleg for utbetaling av sensorhonorar og reiserekning ved alle eleveksamenar med lokal sensur.

Her finn du sensorhonorarskjema og sensoravtalen gjeldande for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Har du sensurert privatisteksamen skal desse skjemaene nyttast:

Har du sensurert eleveksamen skal desse skjemaene nyttast: 

Dokument

Sensoravtale 2019
PDF-dokument - 129,99 kB
Honorarskjema Elevar 2019-20
XLSX-dokument - 66,55 kB
Honorarskjema Privatistar 2019-20
XLSX-dokument - 97,05 kB