Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/23/07/23/pulse-818378__180.jpg

Fagskole

Fagskolen i Møre og Romsdal gir opplæring to stader i fylket; ved Fagskolen i Kristiansund og ved Fagskolen i Ålesund.

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2016
Møre og Romsdal fylkeskommune si ramme for tilskott til fagskole-utdanning i helse- og sosialfag 2016 er kr 2.403.000.

Satsar for 2016
 Nettbaserte tilbod kr 54.000
Stadbaserte tilbod kr 78.100

Søknadsfrist:  2. mai 

Desse kan søkje: Offentlege, private og ideelle utdanningstilbydarar med NOKUT- godkjende fagskoletilbod i helse- og sosialfag.

Kontakt fylkeskommunen for nærare informasjon med omsyn til søknadsprosessen. I disponering av midlane må fylkeskommunen sjå til at alle oppstarta studieløp med stønad frå staten kan vidareførast innafor fylkeskommunen si ramme.

Vil du vite meir om Fagskole kan du lese om dette på Utdanning sine sider på mrfylke.

Kontaktpersonar

Inger Lise Trønningsdal Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 /
Mob. 900 52 902
Send e-post