Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Utdanning > Fråværsføring og reglement

Foto: illustrasjonsbillde ordsky

Fråværsføring og reglement

Her finn de informasjon om føring av fråvær og presiseringar som er laga i samband med innføring av nytt lovverk: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Ordens-og-fraavaersreglement

Kontaktpersonar

Gry Rishaug Hansen Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 /
Mob. 416 43 033
Send e-post