Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Utdanning > Lærar > Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Yrkesfagleg fordjuping (YFF)

Forskrift om yrkesfagleg fordjuping (YFF) gjelder frå 1.8.2016 og erstattar prosjekt til fordjuping for Vg1 og Vg2 i yrkesfaglege utdanningsprogram.

Yrkesfaglig fordjuping skal normalt brukas til opplæring i kompetansemål henta frå læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole. Det skal utarbeidast lokale læreplaner basert på de nasjonale kompetansemåla. Det skal gå fram av den lokale læreplanen kva for nasjonale kompetansemål som ligg til grunn for opplæringa. Skoleeigar har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i yrkesfaglige fordjuping, og at opplæringa vert gjennomført i samsvar med desse læreplanane.

Lokal handbok YFF
Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ei eiga handboka som er tenkt som eit hjelpemiddel for alle som er involvert i YFF; lærarar, rektorar, rådgivarar og administrativt personale på skoler som tilbyr faget Yrkesfagleg fordjuping. I tillegg skal også denne handboka være eit hjelpemiddel til opplæringsansvarlege i bedrifter og eleven sjølv.

Du kan laste ned handboka her

Dokument

Forskrift yrkesfaglig fordypning
PDF-dokument - 547,90 kB