Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Utdanning > Nyheiter > Godt fornøgde med meldeknapp mot mobbing!

Godt fornøgde med meldeknapp mot mobbing!

Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er svært fornøgde med meldeknapp mot mobbing som no ligg på nettsidene til alle dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i fylket.  

Informasjon om dette og læringsmiljø, elevmedverknad i kvardagen, god vurderingspraksis, rettane til lærlingane og skolebruksplanen var blant temaene som stod på dagsorden i det faste møtet mellom utdanningsavdelinga og Elevorganisasjonen. Elevorganisasjonen sine innspel er svært verdifulle for oss, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.