Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Fagavdelingar > Utdanning > Nyheiter > Nytt rundskriv om munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen

Nytt rundskriv om munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen

Nytt rundskriv: nr 03/19: Retningslinjer for lokalt gitt munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Eksamen/Eksamen-for-elevar/Munnleg-og-munnleg-praktisk-eksamen

Rundskrivet erstattar rundskriv nr 18/16.  I rundskrivet er det presisert når elevane skal få vite karakteren. Endringane er markert med kursiv.

informasjon om eksamen