Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Karriere Møre og Romsdal

Karriererettleiing for vaksne

Her finn du tips til deg som er karriererettleiar.

Har du tips du meiner fleire kan nytte, ta kontakt og vi kan legge ut lenker og informasjon.

På Møre og Romsdal fylkeskommune sine internett- og internettsider finn du mellom anna informasjon om vaksenopplæring, fagskolane og opplæring i bedrift

Internett for innbyggere:  http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning

Intranett for ansatte: http://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning

 

Veilederforum

http://veilederforum.no/

-

Utdanningno

Offentlig og kvalitetssikra side med mye nyttig informasjon om vidaregåande og høgare utdanning

https://utdanning.no/

 

Vilbli

Informasjon om videregående opplæring

https://www.vilbli.no/?Tid=V2017

 

Utdanning

Potensielle lærebedrifter lokalt og regionalt

https://utdanning.no/finnlarebedrift

Nokut

NOKUT har som hovudoppgåve å dokumentere og informere om tilstanden i høgare utdanning, fagskuleutdanning og godkjent utanlandsk utdanning

http://www.nokut.no/no/

Samordna

Søknad om høgare utdanning i Norge

http://www.samordnaopptak.no/info/

Lånekassa

Lånekassen for utdanning – søknad om stipend og lån

https://www.lanekassen.no/

 

NAV

Alltid aktuell side for rettleiarar, vegsøkarar og alle andre

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?ID=9519505

Brukerhåndbok karriereveiledning

Kontaktpersonar

Hilde Meringdal Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 /
Mob. 957 53 645
Send e-post
Rose Mari Skarset Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 /
Mob. 915 59 917
Send e-post